Bestuur

SMC, een actieve vereniging

Bij een actieve vereniging hoort een actief bestuur. De SMC  is in de gelukkige omstandigheid dat er door de jaren heen altijd ondernemers zijn die zich vol passie in een bestuursfunctie voor de SMC willen inzetten. Daar zijn we trots op. Ondernemers zijn immers altijd druk en het besturen van een professionele vereniging als SMC vergt naast het ondernemerschap nu eenmaal tijd.

Net als iedere andere goede vereniging heeft de SMC een Wetboek. Het Wetboek van de SMC zijn de Statuten en het Huishoudelijk Regelement, Koninklijk goedgekeurd op 3 maart 1972. In deze Statuten en Huishoudelijk Regelement staan de Rechten en Plichten van Leden en Bestuur omschreven.

SMC heeft zich altijd gekenmerkt door een daadkrachtig bestuur. Het bestuur van de SMC komt vijf maal per jaar bijeen ter bespreking en voorbereiding van het jaarprogramma en allerhande gerelateerde zaken. Een goed geoliede machine, die zorgt dat het werk achter de schermen niet opvalt. Juist dat is goed want hierdoor kan alle aandacht zich richten op de kwaliteit van de bijeenkomsten.

Bestuur

Naam                                Functie                                            Aantreden       Zittingstermijn (3 r)            Aftreden

Koos Woltjes Voorzitter03-2023            1e termijn                      03-2026
Bart WeijersSecretaris | vice Voorzitter       03-2023       1e termijn03-2026
Ernst de NoordPenningmeester03-2023       1e termijn 03-2026
Eelco OuwerkerkAlgemeen Bestuurslid03-2023       1e termijn03-2026
Chantal Cammaert       Algemeen Bestuurslid03-2024       1e termijn  

03-2027

Paulien FrehĂ©Algemeen Bestuurslid03-2024       1e termijn03-2027
Patricia DijkmanAlgemeen Bestuurslid03-2024       1e termijn03-2027Kascommissie

Naam                                Functie                                            Aantreden       Zittingstermijn (1 r)            Aftreden

Wiko Mocking            Voorzitter                                           03-2024             2e termijn                      03-2025
Guido van DoorenKascomissie lid03-2024       1e termijn 03-2026
Wiko_Mocking.jpeg
Wiko Mocking

Ereleden

Richte_Lommert.jpg
Richte Lommert | Oprichter, Oud-voorzitter en in 1983 benoemd als Erelid SMC
Ad_Dupain.jpg
Ad Dupain | Oud-voorzitter en in 1995 benoemd als Erelid SMC
Nol_Vos.jpg
Nol Vos | Oud-voorzitter en in 2016 benoemd als Erelid SMC
Bart_Weijers.jpg
Bart Weijers | Oud-voorzitter en in 2021 benoemd als Erelid SMC