17 September 2024 | Dossier "Framing"

Over dit evenement

Categorie
Ledenbijeenkomst
Organisator
Bestuur
Datum en tijd
17 sep. 2024 17:00 - 22:30
Locatie
Harmelen

17 September 2024 | Dossier "Framing"

Dossier " FRAMING".  Welk nieuws is nou echt nieuws? Kijk ik nu naar een echte foto of is die gemanipuleerd. Is deze speker echt wie ik denk of is dit deep fake. Hoe worden teksten en situaties gemanipuleerd om een beeld te schetsen wat wenselijk geacht wordt. En zo zijn er nog veel meer facetten aan informatie en beeldvorming. We pakken in dit Dossier een paar belangrijke elementen bij de kop en laten zien hoe het werkt en hoe je op het verkeerde been wordt gezet.

Doelen:

1. SMC-leden bewust maken van het feit dat zij - vanuit tal van invalshoeken en in vele gedaanten - dagelijks te maken hebben met ‘framing’ (definitie: de manipulatie van feiten om mensen tot gedachten of handelen te brengen).

2. Onderzoeken of we een gemakkelijk te hanteren manier kunnen aanreiken om met dit verschijnsel om te gaan (want je kunt niet alles weten).

Context:

1. Framing kent zowel milde als agressieve vormen. Denk aan:

 • Het weglaten van onwelgevallige informatie;
 • Het bewust – planmatig - creëren van valse waarheden ten aanzien van ontwikkelingen of groepen mensen;
 • Samenzweringstheorieën, waarbij de meest bizarre veronderstellingen als waarheid worden verkondigd en geaccepteerd.

2. Framing is letterlijk van alle tijden. In elk deel van de geschiedenis zijn voorbeelden te vinden waar dit van grote (dramatische) invloed is geweest. In die zin is er helemaal niets nieuws onder de zon.

3. Wél nieuw is dat deze vorm van beïnvloeding - onder meer door de rol en snelheid van de sociale media - aanzienlijk gemakkelijker is geworden. En bovendien door vrijwel iedereen is toe te passen. Met de ‘internet-paradox’ als versterkende factor: doordat we alles snel kùnnen weten, heeft menigeen minder parate kennis en contextgevoel. Versterkt door de algoritmen op de sociale media.

4. Net als in de vele eeuwen voor ons vormen ‘de overheid’, ‘de wetenschap’, ‘de rechtspraak’ en de journalistiek (plus meer in het verleden de religie) binnen de framing gewilde ijkpunten. Met in deze tijd verschijningsvormen als:

 • ‘Government by judge’ als factor binnen het openbaar bestuur en de economie;
 • De Raad van State als vergunning-versnipperaar;
 • Tanende rol van de journalistiek;
 • De ‘stippellijn’ tussen wetenschap & activisme;
 • De VN als instrument van pressiegroepen;
 • Verder is ‘het taboe’ binnen framing vandaag de dag nog steeds (en in de geschiedenis) een effectief ‘afhechtingsmechanisme’. Met vragenstellers en andersdenkenden automatisch in de positie van ‘ontkenner’, ‘extremist’, ‘bedreiging’ en ga zo maar door.

Aanpak: beschouwende specialisten belichten dit thema vanuit een vijftal invalshoeken. De 5 invalshoeken zijn:

 1. Politiek & openbaar bestuur
 2. Wetenschap & journalistiek
 3. Bedrijfsleven & lobby
 4. Activisme & maatschappelijke thema’s
 5. Samenzweringstheorieën

Het idee is dat alle 5 de sprekers een verhaal houden van 25 minuten waarin zij de volgende vragen beantwoorden:

 • Welke aansprekende voorbeelden van ‘framing’ zijn er?
 • Is hier sprake van planmatig opgezette manipulatie?
 • Wat is het (potentiële) effect hiervan?
 • Hoe herken je ‘framing’ en hoe ga je ermee om?

Elke spreker werkt toe naar één slide met stellingen die antwoord geven op de gestelde vragen. Daarnaast stelt elke spreker één vraag aan de SMC-leden met het verzoek om daar tijdens het diner met elkaar over van gedachten te wisselen. Na het hoofdgerecht gaan de 5 sprekers thema voor thema gedurende 10 minuten aan de hand van hun vraag met de SMC-leden in gesprek. Na de vijf keer 10 minuten, wordt weer een pauze ingelast. Gedurende die pauze wordt op basis van de discussie één slide gemaakt met concrete handvatten die de SMC-leden in staat stellen én ‘framing’ te herkennen én ermee om te gaan.