19 November 2024 | Dossier Framing

Over dit evenement

Categorie
Ledenbijeenkomst
Organisator
Bestuur
Datum en tijd
19 nov. 2024 16:30 - 21:30
Locatie
Harmelen

19 November 2024 | Dossier Framing

Dossier " FRAMING".  Welk nieuws is nou echt nieuws? Kijk ik nu naar een echte foto of is die gemanipuleerd. Is deze spreker echt wie ik denk of is dit deep fake. Hoe worden teksten en situaties gemanipuleerd om een beeld te schetsen wat wenselijk geacht wordt. En zo zijn er nog veel meer facetten aan informatie en beeldvorming. We pakken in dit Dossier een paar belangrijke elementen bij de kop en laten zien hoe het werkt en hoe je op het verkeerde been wordt gezet.

Doelen:

1. SMC-leden bewust maken van het feit dat zij - vanuit tal van invalshoeken en in vele gedaanten - dagelijks te maken hebben met ‘framing’ (definitie: de manipulatie van feiten om mensen tot gedachten of handelen te brengen).

2. Onderzoeken of we een gemakkelijk te hanteren manier kunnen aanreiken om met dit verschijnsel om te gaan (want je kunt niet alles weten).

Context:

1. Framing kent zowel milde als agressieve vormen. Denk aan:

 • Het weglaten van onwelgevallige informatie;
 • Het bewust – planmatig - creëren van valse waarheden ten aanzien van ontwikkelingen of groepen mensen;
 • Samenzweringstheorieën, waarbij de meest bizarre veronderstellingen als waarheid worden verkondigd en geaccepteerd.

2. Framing is letterlijk van alle tijden. In elk deel van de geschiedenis zijn voorbeelden te vinden waar dit van grote (dramatische) invloed is geweest. In die zin is er helemaal niets nieuws onder de zon.

3. Wél nieuw is dat deze vorm van beïnvloeding - onder meer door de rol en snelheid van de sociale media - aanzienlijk gemakkelijker is geworden. En bovendien door vrijwel iedereen is toe te passen. Met de ‘internet-paradox’ als versterkende factor: doordat we alles snel kùnnen weten, heeft menigeen minder parate kennis en contextgevoel. Versterkt door de algoritmen op de sociale media

4. Net als de vele eeuwen voor ons vormen ‘de overheid’, ‘de wetenschap’, ‘de rechtspraak’ en de journalistiek (plus meer in het verleden de religie) binnen de framing gewilde ijkpunten. Met in deze tijd verschijningsvormen als:

 • ‘Government by judge’ als factor binnen het openbaar bestuur en de economie;
 • De Raad van State als vergunning-versnipperaar;
 • Tanende rol van de journalistiek;
 • De ‘stippellijn’ tussen wetenschap & activisme;
 • De VN als instrument van pressiegroepen;
 • Verder is ‘het taboe’ binnen framing vandaag de dag nog steeds (en in de geschiedenis) een effectief ‘afhechtingsmechanisme’. Met vragenstellers en andersdenkenden automatisch in de positie van ‘ontkenner’, ‘extremist’, ‘bedreiging’ en ga zo maar door.

 

Het thema / dossier framing  willen wij aanvliegen vanuit 4 invalshoeken:

 1. Framing / Sarah Gagestein (medewerking toegezegd)
 2. Wetenschap & journalistiek / Simon Rozendaal / Elzevier (medewerking toegezegd)
 3. Cancelling (nog in overleg met kandidaat spreker)
 4. Samenzweringstheorieën / Politiek / Bestuur  / Prof Willem van Prooijen (medewerking toegezegd)

Aanpak:

Voor dit soort bijeenkomsten hanteren wij een speciaal concept met de naam ‘dossier’. Degelijke ‘dossiers’ zitten als volgt in elkaar:

De deelnemers lopen vanaf 16.30 uur binnen – SMC-bijeenkomsten vinden altijd plaats in De Kloosterhoeve in Harmelen – waarna we om 17.30 uur beginnen. De deelnemers zijn dan in één zaal met zes of zeven aan ronde tafels gezeten. 

Alle sprekers houden een kernachtige inleiding van ruwweg tien minuten op basis van een stelling die zij tevoren aanleveren (maar niet vooraf wordt verspreid). Na elke inleiding wordt aan de tafels gevraagd om naar aanleiding van de stelling en de inleiding van gedachten te wisselen, waarna twee moderatoren een aantal conclusies op een centrale flip-over noteren. De sprekers zitten overigens ook aan een van de tafels en discussiëren uiteraard gewoon mee. Gezien het tijdstip wordt onderwijl een driegangen diner geserveerd en is er dus sprake van een ‘working dinner’.

Na de vier discussierondes proberen de moderatoren een aantal conclusies te trekken op basis van wat er tussendoor is genoteerd, uitmondend in lessen die wij hebben geleerd, adviezen die zijn gegeven en – in dit thema bijzonder relevant – dingen die wij in het vervolg zelf anders moeten doen.