29 en 30 Oktober 2024 | Inleiding Bert Pauli - Brainport Eindhoven

Over dit evenement

Categorie
Bedrijfsbezoek
Organisator
Bestuur
Datum en tijd
29 okt. 2024 15:00 - 16:00

29 en 30 Oktober 2024 | Inleiding Bert Pauli - Brainport Eindhoven

Gastspreker: Bert Pauli.   Bert heeft een carrière achter de rug bij zowel het bedrijfsleven als de overheid. Gedurende acht jaar was hij als gedeputeerde van Noord-Brabant (tevens plv. Commissaris van de Koning) verantwoordelijk voor de portefeuille economie, innovatie, onderwijs, arbeidsmarkt, en internationalisering. Tevens was hij in die periode vicevoorzitter van IPO, het landelijk overlegorgaan van alle provincies en daarmee ook kerndelegatie voorzitter van het overleg met de minister en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Ook maakte hij bestuurlijk deel uit van de Dutch Trade and Investment Board (afstemming kabinet en bedrijfsleven voor wat betreft het internationaal economisch beleid). In Noord-Brabant was hij een van de founding fathers van onder meer Pivot Park, JADS, Brainport Industries Campus en Photon Delta.

In het bedrijfsleven vervulde Bert diverse management-, directie- en raad van bestuur functies bij grote ondernemingen in Nederland. Naast zijn adviesfunctie voor onder meer Banning Advocaten is hij voorzitter RvC Eindhoven Engine opvolger innovatie platform Philips Natlab, lid RvT Photon Delta (landelijk platform fotonica) en voorzitter RvC Bernhoven (ziekenhuis Uden/Oss).

Bert Pauli heeft zijn sporen verdiend binnen de kennisvelden economie, innovatie, onderwijs, arbeidsmarkt en internationalisering, zowel in het publieke als het private domein. Tegenwoordig levert hij, als lid van de Raad van Advies en zeker gezien de snel veranderende markt en samenleving, een welkome bijdrage aan de gewenste langetermijnontwikkelingen van Banning Advocaten.

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om alle deelnemers te zien