Bestuur

SMC, een actieve vereniging

Bij een actieve vereniging hoort een actief bestuur. De SMC  is in de gelukkige omstandigheid dat er door de jaren heen altijd ondernemers zijn die zich vol passie in een bestuursfunctie voor de SMC willen inzetten. Daar zijn we trots op. Ondernemers zijn immers altijd druk en het besturen van een professionele vereniging als SMC vergt naast het ondernemerschap nu eenmaal tijd.

Net als iedere andere goede vereniging heeft de SMC een Wetboek. Het Wetboek van de SMC zijn de Statuten en het Huishoudelijk Regelement, Koninklijk goedgekeurd op 3 Maart 1972. In deze Statuten en Huishoudelijk Regelement staan de Rechten en Plichten van Leden en Bestuur omschreven.

SMC heeft zich altijd gekenmerkt door een daadkrachtig bestuur. Het bestuur van de SMC komt, samen met de leden van de Raad van Advies, vijf maal per jaar bijeen ter bespreking en voorbereiding van het jaarprogramma en allerhande gerelateerde zaken. Een goed geoliede machine, die zorgt dat het werk achter de schermen niet opvalt. Juist dat is goed want hierdoor kan alle aandacht zich richten op de kwaliteit van de bijeenkomsten.

Voorzitter 

Secretaris

PenningmeesterBestuurslidBestuurslid


(vice Voorzitter)
Peter Dupain

Jeroen van GinkelJip van der ValkTonio AmaddeoAndré Minderman


Aftreedschema Bestuur

NaamFunctieIn functieZittingstermijn (3 jr)Aftreding
Peter DupainVoorzitter06-20152e termijn06-2021
Jeroen RomeinSecretaris | vice Voorzitter06-20211e termijn06-2024
Jopie BijlPenningmeester06-20211e termijn 06-2024
André MindermanAlgemeen Bestuurslid06-20172e termijn06-2023
Tonio AmaddeoAlgemeen Bestuurslid06-20201e termijn06-2023


De SMC wordt gerund door vrijwilligers die in het dagelijks leven allemaal actief zijn als sales/marketing manager of directie voeren over een (eigen) onderneming. Het bestuur laat zich vanuit de ledengroep ondersteunen door de Raad van Advies bestaande uit een tweetal ervaren professionals.

Lid Raad van Advies (Oud-voorzitter)

Lid Raad van Advies 

Bart Weijers

Sef Brackel


De kascommissie bestaat uit twee leden en een plaatsvervangend lid. Zij controleert de boeken, bescheiden en geldmiddelen van de vereniging alsmede het beheer hiervan door de penningmeester. Haar rapport wordt op de Algemene Leden Vergadering ter kennis van de leden gebracht en zij stelt décharge van de penningmeester voor. 

Voorzitter Kascommissie

Lid Kascommissie

Clubfotograaf
Tom van AgenJeroen RomeinEiko Waleson


Door de jaren heen zijn er een groot aantal mensen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de SMC. Binnen de SMC zijn er 3 ereleden benoemd wegens hun enorme inzet en betrokkenheid voor de SMC. 

       Oprichter, Oud-voorzitter en in               1983 benoemd als Erelid SMC          Oud-voorzitter en in 1995                         benoemd als Erelid SMC      Oud-voorzitter en in 2016             benoemd als Erelid SMC
Richte LommertAd DupainNol Vos


Verder rijkt de SMC periodiek een waardering (de "Schaal van Richte") uit aan leden die zich op bijzondere wijze in hun vakgebied hebben onderscheiden. Deze Schaal van Richte is eerder toegekend en uitgereikt aan Nol Vos, Bart Weijers en Alfredo Potjes.